WAT WORDT VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Dit betekent echter niet dat fysiotherapie altijd wordt vergoed.
 Of u in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw zorgverzekering en aanvullende verzekering(en).

Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

U kunt hiernaar ook informeren bij uw zorgverzekeraar, uw behandelend fysiotherapeut of het nalezen in uw polisvoorwaarden.
Indien u fysiotherapie vergoed krijgt declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
U ontvangt dan geen factuur. Indien u fysiotherapie niet vergoed krijgt, dan ontvangt u van ons een factuur.

Aan het einde van ieder jaar kun je veranderen van zorgverzekering. Dit biedt je de mogelijkheid om je zorgverzekering kritisch tegen het licht te houden. Ben je verzekerd voor de fysiotherapeutische zorg die je (misschien) nodig hebt? Betaal je niet teveel zorgpremie? En kunnen de kleine lettertjes nog voor verrassingen zorgen? Bekijk de checklist.

Zie ook Checklist kiezen zorgverzekering | Behandelindex | de Fysiotherapeut