WAT WORDT VERGOED DOOR DE ZORGVERZEKERAAR

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.
Dit betekent echter niet dat fysiotherapie altijd wordt vergoed.
 Of u in aanmerking komt voor vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw zorgverzekering en aanvullende verzekering(en).

Zie ook http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering.

U kunt hiernaar ook informeren bij uw zorgverzekeraar, uw behandelend fysiotherapeut of het nalezen in uw polisvoorwaarden.
Indien u fysiotherapie vergoed krijgt declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
U ontvangt dan geen factuur. Indien u fysiotherapie niet vergoed krijgt, dan ontvangt u van ons een factuur.

Zie ook http://http://www.defysiotherapeut.com/fysiotherapie-in-2014/wat-kost-de-fysiotherapeut-in-2014_html