Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk!

Wilt u ons helpen om de dienst verlening binnen onze praktijk te verbeteren?
Dan kunt u meedoen aan het onderzoek van Qualiview.

De vragenlijst kan vragen bevatten over de volgende onderwerpen:
. bejegening
. accommodatie
. informatievoorziening
. behandeling door uw behandelaar
. en meer……

Uw behandelend fysiotherapeut zal u, meestal aan het einde van de behandelperiode, vragen of u benaderd mag worden per email door Qualiview voor een onafhankelijk onderzoek.

Deelname betekent
. uw email adres opgeven
. een digitale uitnodiging ontvangen
. circa 5 minuten online een vragenlijst invullen
. volledig anoniem blijven
. gebruik van onderzoeksresultaten en relevante achtergrondkenmerken

Anonimiteit en vertrouwelijkheid
Het onderzoek wordt onafhankelijk uitgevoerd door Qualizorg BV en anonimiteit en vertrouwelijk gebruik van uw gegevens worden gegarandeerd.
Anonimiteit: antwoorden worden van persoonsgegevens gescheiden (niemand weet wat u heeft geantwoord).
Vertrouwelijkheid: persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld en alleen gebruikt om u een uitnodiging te sturen. Alleen de geanonimiseerde resultaten en relevante achtergrondkenmerken worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.

Voor meer informatie verwijzen we u naar www.qualiview.nl