DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE

Geen verwijzing huisarts/specialist nodig.

Sinds de invoering van de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) heeft u geen verwijsbrief van de huisarts/specialist meer nodig voor fysiotherapeut.
U kunt natuurlijk eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar dit is niet noodzakelijk.

Bij uw eerste bezoek zal de fysiotherapeut een screenings-onderzoek doen om na te gaan of u met uw klacht op de juiste plaats bent.
Uw huisarts wordt door de fysiotherapeut op de hoogte gebracht van de bevindingen, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst, en blijft een belangrijke rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

Voor de vergoeding van de zorgverzekeraar maakt het geen verschil of u wel of geen verwijsbrief heeft, deze blijft hetzelfde.