FYSIOTHERAPIE VOOR GEHANDICAPTEN

In onze praktijk is een fysiotherapeut aanwezig die zowel in de reguliere fysiotherapie als binnen de gehandicaptenzorg werkzaam is.
Fysiotherapie binnen de gehandicaptenzorg vereist vaak een andere aanpak.

De therapie begint met een onderzoek. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld dat is aangepast aan het niveau van de cliënt. Belangrijk voor het behandelplan zijn onder andere de onderliggende pathologieën, de medische voorgeschiedenis, de medicatie en eventuele hulpmiddelen.

Voorbeelden van therapievormen zijn:
• Traditionele therapie (zoals oefentherapie, massage en fysische therapie)
• NDT (neurorevalidatie)
• MOVE (behalen van motorische mijlpalen evt. met hulpmiddelen)
• Actieve revalidatie Ook combinaties van de verschillende therapieën zijn mogelijk.

De praktijk werkt samen met het GORS.
Het GORS is een organisatie die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking op meer dan 80 locaties in Zeeland.
Er is een nauwe samenwerking met de instanties op Schouwen-Duiveland en Zuid-Beveland, te weten dagcentrum ‘Brugzicht’ te Zierikzee.
De fysiotherapeut binnen de gehandicaptenzorg heeft ook een belangrijke ondersteunende functie zoals bijvoorbeeld bij het adviseren van aanpassingen van rolstoelen en andere hulpmiddelen.
Ook worden er contacten onderhouden met de ouders/verzorgers en begeleiders.

Contactpersoon:Helen Verburg-WieringVoor meer informatie:www.gors.nl.

helen@www.defyzieo.nl