Tarieven fysiotherapie

Deze tarieven zijn alleen geldig voor patiënten die geen vergoeding ontvangen vanuit de aanvullende verzekering. Twijfelt u hierover dan kunnen wij u hiermee helpen.

Onderstaande tarieven zijn niet van toepassing voor de behandeling die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar
hanteert eigen tariefstellingen en vergoedingen. Deze behandelingen declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Zitting fysiotherapie € 33.00
Zitting manuele therapie € 46.50
Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 66.00
Zitting fysiotherapie inclusief aan huis behandeling € 46.50
Zitting manuele therapie inclusief aan huis behandeling € 60.00
Screening, korte intake € 15.00
Eenvoudige, korte rapporten € 33.00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 66.00
Lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen € 66.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 48.00
Intake en onderzoek na screening € 48.00
Telefonische zitting € 12.50
Ontspanningsmassage € 30.00
Medische fitness 1x per week (per 10 trainingen) € 85.00
Medische fitness 2x per week (per 20 trainingen) € 160.00
*Nieuw! Kaart voor 10 x behandeling fysiotherapie. Eén jaar geldig. € 295.00

 

Nieuw! Kaart voor 10x fysiotherapie
We bieden u/jou de mogelijkheid om een kaart te kopen voor 10 behandelingen fysiotherapie van een half uur. Deze kaart blijft één jaar geldig en staat niet op naam en kan dus door meerdere mensen worden gebruikt. Deze kaart is ook (belasting technisch) interessant voor bedrijven.  Heeft u medewerkers in dienst die niet aanvullend zijn verzekerd en met klachten rondlopen (die wellicht verholpen kunnen worden door de fysiotherapeut) waardoor zij minder productief zijn voor het bedrijf, dan is het mogelijk deze kaart aan te schaffen. 

 


Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, mogen in rekening worden gebracht. Dit gaat bij ons in goed overleg. De eerste afzegging nemen wij voor onze rekening, daarna berekenen wij een deel van de kosten, namelijk € 25,-, aan u door. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL 56ABNA0510618804 ten name van J. Dekker te Zierikzee. Vermeld bij (elektronisch) betalen altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als in gebreke stelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van 40 euro plus de wettelijke consumentenrente. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.