Tarieven fysiotherapie

De tarieven voor een behandeling bij De Fyzieo worden doorgaans door uw verzekering vergoed als u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Twijfelt u hierover dan kunnen wij u hiermee helpen.

Onderstaande tarieven zijn niet van toepassing voor de behandeling die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar
hanteert eigen tariefstellingen en vergoedingen. Deze behandelingen declareren wij rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Bent u niet aanvullend verzekerd dan vragen wij u direct af te rekenen na uw behandeling. Dit kan via een Tikkie. Het enige wat u hiervoor nodig heeft is een mobiele telefoon. Wilt u graag een factuur van de behandeling dan kunnen wij deze in de praktijk afdrukken of per email verzenden.

Een behandeling duurt 25 minuten inclusief omkleden en tijd om het patiënten dossier bij te werken. 

Zitting fysiotherapie € 45.00
Zitting manuele therapie € 60.00
Zitting sportfysiotherapie € 60.00
Toeslag aan huis behandeling € 25.00
Screening en sportadvies 50 min € 90.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 50 min € 90.00
Eenvoudige, korte rapporten 25 min € 45.00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 95.00
Lange zitting voor complexe en/of meervoudige zorgvragen (50 min) € 90.00
Intake en onderzoek na verwijzing  € 57.50
Intake en onderzoek na screening € 57.50
Telefonische zitting 10 minuten € 20.00
Ontspanningsmassage 25 min € 39.50

Eenmalige intake Medische fitness

Medische fitness 1x per week (per 10 trainingen)

Medische fitness 2x per week (per 20 trainingen)

€ 45.00

€ 95.00

€180.00

*Shockwave therapie per behandeling € 45.00
Fysioknipkaart voor 10 x behandeling fysiotherapie. Eén jaar geldig. € 415.00

Fysioknipkaart voor 10x fysiotherapie
We bieden u/jou de mogelijkheid om een kaart te kopen voor 10 behandelingen fysiotherapie van 25 minuten. Deze kaart blijft één jaar geldig en staat niet op naam en kan dus door meerdere mensen worden gebruikt. Deze kaart is ook (belasting technisch) interessant voor bedrijven. Heeft u medewerkers in dienst die niet aanvullend zijn verzekerd en met klachten rondlopen (die wellicht verholpen kunnen worden door de fysiotherapeut) waardoor zij minder productief zijn voor het bedrijf, dan is het mogelijk deze kaart aan te schaffen. 

*Shockwave therapie
Bent u aanvullend verzekerd voor fysiotherapie dan is een shockwave behandeling een onderdeel van de fysiotherapiebehandeling en wordt deze vergoed door uw zorgverzekeraar.
Bent u niet aanvullend verzekerd dan betaalt u het tarief van een behandeling fysiotherapie. Er zijn doorgaans 2 tot 6 behandelingen nodig voor het beste resultaat. De behandeling duurt 25 minuten.

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, mogen voor 100% in rekening worden gebracht. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL 56ABNA0510618804 ten name van De Fyzieo VOF.  Vermeld bij betalen altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als in gebreke stelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van 40 euro plus de wettelijke consumentenrente. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.
  9. Facturen worden per e-mail verzonden. Heeft u hier bezwaar tegen of ontvangt u de factuur liever op een andere manier dan kunt u dat melden bij uw behandelend fysiotherapeut of bij de assistente bij de balie.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1.