Veilig bewaren van gegevens – AVG

Veilig bewaren van gegevens

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

Vanaf dat moment is de AVG de enige privacywet in Europa waarop betrokkenen zich kunnen beroepen.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Vanzelfsprekend is uw privacy voor ons van zeer groot belang. Uw gegevens waren altijd al veilig bij ons.
Het is voor ons ook van groot belang om deze nieuwe wetgeving goed te implementeren.
Daarom  hebben wij ons Privacy beleid aangepast en een intern Gegevensverwerkingsbeleid opgesteld.
Het Privacy beleid kunt u terugvinden op deze website, in de praktijk in wachtkamermap of is op te vragen bij de balie.

Wat voor gevolgen heeft de nieuwe wetgeving voor u?

De Fyzieo is genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste planning, behandeling en declaratie maar ook om te kunnen voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraars.
De Fyzieo verwerkt deze gegevens op grondslag van ‘wettelijke verplichting’ waarbij zij zich als zorgverlener aan de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) moet houden.
Deze wet stelt verplicht om een medisch dossier bij te houden.
De Fyzieo verwerkt deze ‘bijzondere gegevens’ (gegevens over iemands gezondheid), daarom worden er strenge eisen gesteld.  Er moet kunnen worden aangetoond dat u bent geïnformeerd over de verwerking van uw gegevens en dat u daar daadwerkelijk mee akkoord bent gegaan.
Wij vinden het belangrijk dat het voor u duidelijk is waarom wij gegevens van u verzamelen en dat u hiervoor schriftelijk toestemming geeft. Deze toestemming wordt vastgelegd in een privacyverklaring welke ondertekend dient te worden wanneer u zich aanmeldt voor een behandeling. De ondertekende privacyverklaring wordt vervolgens gekoppeld  aan uw patiëntendossier.

We willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. Heeft u vragen over de nieuwe regelgeving schroom dan niet om onze medewerkers hierover aan te spreken.

defyzieo

t3mppass

Geef een reactie