Tarieven fysiotherapie

Onderstaande tarieven zijn alleen geldig voor patiënten die geen vergoeding ontvangen vanuit de basisverzekering en de aanvullende
verzekering. Twijfelt u hierover dan kunnen wij u hiermee helpen

Onderstaande tarieven zijn niet van toepassing voor de behandeling die wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar
hanteert eigen tariefstellingen en vergoedingen.

 

 

 

Fysiotherapie € 31,00
Aan huis toeslag € 12,50
Inrichtingstoeslag €  7,50
Manuele therapie € 42,00
Bekkenfysiotherapie € 42,00
Screening –  korte intake
Intake en onderzoek na screening
€ 15,00
€ 31,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 46,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Telefonische zitting
€ 52,50
€ 15,00

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, mogen in rekening worden gebracht. Dit gaat bij ons in goed overleg. De eerste afzegging nemen wij voor onze rekening, daarna berekenen wij een deel van de kosten, namelijk € 20,-, aan u door. Deze kosten kunt u niet declareren bij de zorgverzekeraar.
  3. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  4. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening NL 56ABNA0510618804 ten name van J. Dekker te Zierikzee. Vermeld bij (elektronisch) betalen altijd het betalingskenmerk.
  5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als in gebreke stelling.
  6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning uw betaling hebben ontvangen bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van 40 euro plus de wettelijke consumentenrente. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

 

 

 

 

3