De meest gestelde vragen en antwoorden over het eigen risico in 2015

Wat is het verplicht eigen risico?

Met een eigen risico komen bepaalde zorgkosten voor uw eigen rekening. U dient deze kosten te voldoen voordat u voor vergoeding in aanmerking komt. Naast het verplicht eigen risico is er een vrijwillig eigen risico. Het verplicht eigen risico is door de overheid bepaald en is bij alle verzekeraars gelijk. Voor een vrijwillig eigen risico kiest u zelf.

Let op: huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg tellen niet mee voor het verplichte eigen risico. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de aanvullend verzekering geldt geen eigen risico.

Hoe hoog is in 2015 het verplicht eigen risico?

Het verplicht eigen risico in 2015 is € 375.

 

Geldt het eigen risico voor iedereen?

Het eigen risico geldt voor iedereen woonachtig in Nederland vanaf 18 jaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen het verplichte eigen risico niet.

Wat is een vrijwillig eigen risico?

Bent u 18 jaar of ouder dan kunt u vrijwillig het (verplicht) eigen risico verhogen, bijvoorbeeld als u denkt volgend jaar geen zorg nodig te hebben. Dit levert u een korting op de premie zorgverzekering op, maar geen beperkingen in de aanspraken. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, hoe meer korting u krijgt op de premie. Deze korting wisselt per zorgverzekeraar. Het maximum bedrag voor het vrijwillig eigen risico is € 500. Dit bedrag komt dus bovenop het verplicht eigen risico van € 375.

Wanneer kan ik mijn vrijwillig eigen risico wijzigen?

Uw vrijwillig eigen risico kunt u aan het einde van het jaar wijzigen. Voor 1 januari moet u aan uw verzekeraar doorgeven dat u het eigen risico wilt wijzigen.

Wanneer moet ik het eigen risico betalen?

U betaalt het eigen risico alleen wanneer u daadwerkelijk aanspraak maakt op de basisverzekering. Dit betekent dat u voor de eerste € 375 of meer afhankelijk van het afgesproken vrijwillig eigen risico (tot maximaal € 875) die u aan kosten maakt, een nota krijgt. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Het gaat om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering.

Moet ik 2 keer eigen risico betalen als de behandeling start in 2014 en doorloopt in 2015?

Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen risico) is een bedrag per jaar voor alle zorgaanspraken uit de basisverzekering. Stel u heeft in 2014 zorg genoten voor een bepaalde aandoening en u heeft uw eigen risico betaald. De behandeling hiervoor loopt echter door in 2015. De kosten voor de behandelingen in 2015 tellen dan gewoon mee voor het eigen risico in 2015.

Kan ik compensatie krijgen voor het eigen risico?

Ja, kijk hiervoor op de site van de overheid.

Wat is een eigen bijdrage?

Voor sommige aanspraken op zorg geldt een eigen bijdrage. Dan moet u een deel van de rekening zelf betalen. Sommige aanvullende verzekeringen geven een dekking voor de eigen bijdragen.

Lees ook de meest gestelde vragen en antwoorden over verzekerd zijn voor fysiotherapie.


Disclaimer
De antwoorden op de gestelde vragen gelden in het algemeen en zijn bedoeld ter informatie. Wij raden u altijd aan eerst in uw eigen polisvoorwaarden te kijken. Ondanks alle zorgvuldigheid bij het opstellen van deze vragen en antwoorden kan het KNGF op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen voortvloeiend uit deze vragen en antwoorden.

 

defyzieo

t3mppass

Geef een reactie